Fuelo


<< Април 2016 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
    
1  A95: 1,157€/л
 ДИЗ: 1,038€/л
 ГАЗ: 0,555€/л 
2  A95: 1,157€/л
 ДИЗ: 1,038€/л
 ГАЗ: 0,555€/л 
3  A95: 1,157€/л
 ДИЗ: 1,038€/л
 ГАЗ: 0,555€/л 
4  A95: 1,157€/л
 ДИЗ: 1,038€/л
 ГАЗ: 0,555€/л 
5  A95: 1,157€/л
 ДИЗ: 1,038€/л
 ГАЗ: 0,555€/л 
6  A95: 1,157€/л
 ДИЗ: 1,038€/л
 ГАЗ: 0,555€/л 
7  A95: 1,157€/л
 ДИЗ: 1,038€/л
 ГАЗ: 0,555€/л 
8  A95: 1,169€/л
 ДИЗ: 1,049€/л
 ГАЗ: 0,554€/л 
9  A95: 1,170€/л
 ДИЗ: 1,049€/л
 ГАЗ: 0,554€/л 
10  A95: 1,170€/л
 ДИЗ: 1,049€/л
 ГАЗ: 0,554€/л 
11  A95: 1,172€/л
 ДИЗ: 1,049€/л
 ГАЗ: 0,554€/л 
12  A95: 1,172€/л
 ДИЗ: 1,041€/л
 ГАЗ: 0,554€/л 
13  A95: 1,172€/л
 ДИЗ: 1,038€/л
 ГАЗ: 0,554€/л 
14  A95: 1,172€/л
 ДИЗ: 1,031€/л
 ГАЗ: 0,554€/л 
15  A95: 1,171€/л
 ДИЗ: 1,030€/л
 ГАЗ: 0,555€/л 
16  A95: 1,171€/л
 ДИЗ: 1,028€/л
 ГАЗ: 0,555€/л 
17  A95: 1,171€/л
 ДИЗ: 1,026€/л
 ГАЗ: 0,555€/л 
18  A95: 1,172€/л
 ДИЗ: 1,026€/л
 ГАЗ: 0,555€/л 
19  A95: 1,174€/л
 ДИЗ: 1,025€/л
 ГАЗ: 0,555€/л 
20  A95: 1,174€/л
 ДИЗ: 1,025€/л
 ГАЗ: 0,555€/л 
21  A95: 1,174€/л
 ДИЗ: 1,023€/л
 ГАЗ: 0,555€/л 
22  A95: 1,175€/л
 ДИЗ: 1,023€/л
 ГАЗ: 0,555€/л 
23  A95: 1,175€/л
 ДИЗ: 1,022€/л
 ГАЗ: 0,555€/л 
24  A95: 1,176€/л
 ДИЗ: 1,022€/л
 ГАЗ: 0,555€/л 
25  A95: 1,176€/л
 ДИЗ: 1,022€/л
 ГАЗ: 0,555€/л 
26  A95: 1,198€/л
 ДИЗ: 1,050€/л
 ГАЗ: 0,553€/л 
27  A95: 1,198€/л
 ДИЗ: 1,051€/л
 ГАЗ: 0,553€/л 
28  A95: 1,199€/л
 ДИЗ: 1,055€/л
 ГАЗ: 0,553€/л 
29  A95: 1,199€/л
 ДИЗ: 1,056€/л
 ГАЗ: 0,553€/л 
30  A95: 1,199€/л
 ДИЗ: 1,057€/л
 ГАЗ: 0,553€/л