Fuelo


<< Октомври 2017 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 1,207€/л
 ДИЗ: 1,110€/л
 ГАЗ: 0,608€/л 
2  A95: 1,208€/л
 ДИЗ: 1,110€/л
 ГАЗ: 0,608€/л 
3  A95: 1,208€/л
 ДИЗ: 1,110€/л
 ГАЗ: 0,608€/л 
4  A95: 1,208€/л
 ДИЗ: 1,110€/л
 ГАЗ: 0,608€/л 
5  A95: 1,207€/л
 ДИЗ: 1,110€/л
 ГАЗ: 0,608€/л 
6  A95: 1,240€/л
 ДИЗ: 1,144€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
7  A95: 1,240€/л
 ДИЗ: 1,144€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
8  A95: 1,240€/л
 ДИЗ: 1,144€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
9  A95: 1,240€/л
 ДИЗ: 1,145€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
10  A95: 1,240€/л
 ДИЗ: 1,145€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
11  A95: 1,240€/л
 ДИЗ: 1,146€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
12  A95: 1,240€/л
 ДИЗ: 1,146€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
13  A95: 1,241€/л
 ДИЗ: 1,146€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
14  A95: 1,241€/л
 ДИЗ: 1,146€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
15  A95: 1,241€/л
 ДИЗ: 1,146€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
16  A95: 1,241€/л
 ДИЗ: 1,146€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
17  A95: 1,241€/л
 ДИЗ: 1,147€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
18  A95: 1,241€/л
 ДИЗ: 1,147€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
19  A95: 1,241€/л
 ДИЗ: 1,147€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
20  A95: 1,267€/л
 ДИЗ: 1,173€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
21  A95: 1,267€/л
 ДИЗ: 1,174€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
22  A95: 1,268€/л
 ДИЗ: 1,174€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
23  A95: 1,268€/л
 ДИЗ: 1,176€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
24  A95: 1,268€/л
 ДИЗ: 1,176€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
25  A95: 1,268€/л
 ДИЗ: 1,177€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
26  A95: 1,268€/л
 ДИЗ: 1,177€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
27  A95: 1,268€/л
 ДИЗ: 1,177€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
28  A95: 1,268€/л
 ДИЗ: 1,177€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
29  A95: 1,268€/л
 ДИЗ: 1,177€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
30  A95: 1,268€/л
 ДИЗ: 1,177€/л
 ГАЗ: 0,606€/л 
31  A95: 1,269€/л
 ДИЗ: 1,177€/л
 ГАЗ: 0,606€/л