Fuelo


<< Ноември 2018 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
   
1  A95: 1,354€/л
 ДИЗ: 1,368€/л
 ГАЗ: 0,724€/л 
2  A95: 1,354€/л
 ДИЗ: 1,368€/л
 ГАЗ: 0,724€/л 
3  A95: 1,354€/л
 ДИЗ: 1,368€/л
 ГАЗ: 0,724€/л 
4  A95: 1,354€/л
 ДИЗ: 1,368€/л
 ГАЗ: 0,724€/л 
5  A95: 1,354€/л
 ДИЗ: 1,368€/л
 ГАЗ: 0,724€/л 
6  A95: 1,348€/л
 ДИЗ: 1,366€/л
 ГАЗ: 0,724€/л 
7  A95: 1,347€/л
 ДИЗ: 1,365€/л
 ГАЗ: 0,724€/л 
8  A95: 1,346€/л
 ДИЗ: 1,366€/л
 ГАЗ: 0,724€/л 
9  A95: 1,346€/л
 ДИЗ: 1,366€/л
 ГАЗ: 0,724€/л 
10  A95: 1,346€/л
 ДИЗ: 1,365€/л
 ГАЗ: 0,724€/л 
11  A95: 1,346€/л
 ДИЗ: 1,365€/л
 ГАЗ: 0,724€/л 
12  A95: 1,346€/л
 ДИЗ: 1,365€/л
 ГАЗ: 0,724€/л 
13  A95: 1,347€/л
 ДИЗ: 1,365€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
14  A95: 1,348€/л
 ДИЗ: 1,365€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
15  A95: 1,348€/л
 ДИЗ: 1,365€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
16  A95: 1,347€/л
 ДИЗ: 1,365€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
17  A95: 1,347€/л
 ДИЗ: 1,365€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
18  A95: 1,347€/л
 ДИЗ: 1,365€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
19  A95: 1,347€/л
 ДИЗ: 1,365€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
20  A95: 1,336€/л
 ДИЗ: 1,361€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
21  A95: 1,336€/л
 ДИЗ: 1,361€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
22  A95: 1,335€/л
 ДИЗ: 1,356€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
23  A95: 1,335€/л
 ДИЗ: 1,354€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
24  A95: 1,335€/л
 ДИЗ: 1,353€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
25  A95: 1,334€/л
 ДИЗ: 1,353€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
26  A95: 1,334€/л
 ДИЗ: 1,352€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
27  A95: 1,334€/л
 ДИЗ: 1,352€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
28  A95: 1,332€/л
 ДИЗ: 1,351€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
29  A95: 1,329€/л
 ДИЗ: 1,350€/л
 ГАЗ: 0,709€/л 
30  A95: 1,329€/л
 ДИЗ: 1,350€/л
 ГАЗ: 0,709€/л