Fuelo


province Majsperk, Slovenia

in province Majsperk you can refuel in the following settlements:

Majšperk(1)

Fuel/Price Unleaded 95 Diesel
average price for the country 0,984 €/l 1,015 €/l
Average for Majsperk 0,976 €/l 1,011 €/l
NameCityAddressFuels
Petrol Petrol BS Majšperk Majšperk Majšperk 55a A95 DSL