Fuelo


Gebiet Mozirje, Slowenien

in Gebiet Mozirje Sie können an den folgenden Orten tanken:

Mozirje(1)

Treibstoff/Preis Benzin 95 Diesel
Durchschnittlich für das Land 1,419 €/L 1,451 €/L
Durchschnittlich in Mozirje 1,382 €/L 1,426 €/L
ObjektStadtAdresseTreibstoffe
Petrol Petrol BS Mozirje Mozirje Na trgu 55 A95 DSL