Fuelo


Gebiet Mozirje, Slowenien

in Gebiet Mozirje Sie können an den folgenden Orten tanken:

Mozirje(1)

Treibstoff/Preis Benzin 95 Diesel
Durchschnittlich für das Land 1,384 €/L 1,632 €/L
Durchschnittlich in Mozirje 1,353 €/L 1,603 €/L
ObjektStadtAdresseTreibstoffe
Petrol Petrol BS Mozirje Mozirje Na trgu 55 A95 DSL