Fuelo


Gebiet Smarje pri Jelsah, Slowenien

in Gebiet Smarje pri Jelsah Sie können an den folgenden Orten tanken:

Šmarje pri Jelšah(1)

Treibstoff/Preis Benzin 95 Diesel Benzin 98
Durchschnittlich für das Land 0,990 €/L 1,017 €/L 1,143 €/L
Durchschnittlich in Smarje pri Jelsah 0,996 €/L 1,025 €/L 1,14 €/L
ObjektStadtAdresseTreibstoffe
Petrol Petrol BS Šmarje pri Jelšah Šmarje pri Jelšah Rogaška cesta 48 A95 DSL A98+
Mol Mol BS Mestinje Podplat Mestinje 2a A95 DSL A98