Fuelo


Gebiet Smarje pri Jelsah

in Gebiet Smarje pri Jelsah Sie können an den folgenden Orten tanken:

Šmarje pri Jelšah(1)

Treibstoff/Preis Benzin 95 Diesel Benzin 98
Durchschnittlich für das Land 1,279 €/L 1,260 €/L 1,399 €/L
Durchschnittlich in Smarje pri Jelsah 1,292 €/L 1,270 €/L 1,40 €/L
ObjektStadtAdresseTreibstoffe
Petrol Petrol BS Šmarje pri Jelšah Šmarje pri Jelšah Rogaška cesta 48 A95 DSL A98+
Mol Mol BS Mestinje Podplat Mestinje 2a A95 DSL A98