Fuelo


област Maribor

в област Maribor може да заредите в следните населени места:

Maribor(24)

Гориво/Цена Бензин A95 Дизел Пропан Бутан Бензин A98 Метан
средна за страната 1,275 €/л 1,189 €/л 0,676 €/л 1,357 €/л 0,827 €/кг
Средна за Maribor 1,270 €/л 1,190 €/л 0,680 €/л 1,35 €/л 0,840 €/кг