Fuelo


област Maribor

в област Maribor може да заредите в следните населени места:

Maribor(24)

Гориво/Цена Бензин A95 Дизел Пропан Бутан Бензин A98 Метан
средна за страната 1,294 €/л 1,198 €/л 0,644 €/л 1,370 €/л 0,836 €/кг
Средна за Maribor 1,290 €/л 1,200 €/л 0,660 €/л 1,37 €/л 0,850 €/кг