Fuelo


област Maribor

в област Maribor може да заредите в следните населени места:

Maribor(24)

Гориво/Цена Бензин A95 Дизел Пропан Бутан Бензин A98 Метан
средна за страната 1,296 €/л 1,196 €/л 0,664 €/л 1,378 €/л 0,835 €/кг
Средна за Maribor 1,300 €/л 1,200 €/л 0,680 €/л 1,37 €/л 0,850 €/кг