Fuelo


област Maribor

в област Maribor може да заредите в следните населени места:

Maribor(24)

Гориво/Цена Бензин A95 Дизел Пропан Бутан Бензин A98 Метан
средна за страната 1,304 €/л 1,189 €/л 0,665 €/л 1,396 €/л 0,825 €/кг
Средна за Maribor 1,300 €/л 1,190 €/л 0,670 €/л 1,39 €/л 0,830 €/кг