Fuelo


област Slovenske Konjice, Словения

в област Slovenske Konjice може да заредите в следните населени места:

Slovenske Konjice(6) Loče(1)

Гориво/Цена Бензин A95 Дизел Пропан Бутан Бензин A98 Метан
средна за страната 1,329 €/л 1,517 €/л 0,947 €/л 1,592 €/л 1,088 €/кг
Средна за Slovenske Konjice 1,389 €/л 1,571 €/л 0,962 €/л 1,57 €/л 1,115 €/кг