Fuelo


област Slovenske Konjice, Словения

в област Slovenske Konjice може да заредите в следните населени места:

Slovenske Konjice(6) Loče(1)

Гориво/Цена Бензин A95 Дизел Пропан Бутан Бензин A98 Метан
средна за страната 1,472 €/л 1,524 €/л 0,847 €/л 1,726 €/л 1,131 €/кг
Средна за Slovenske Konjice 1,510 €/л 1,557 €/л 0,859 €/л 1,70 €/л 1,159 €/кг