Fuelo


област Slovenske Konjice, Словения

в област Slovenske Konjice може да заредите в следните населени места:

Slovenske Konjice(6) Loče(1)

Гориво/Цена Бензин A95 Дизел Пропан Бутан Бензин A98
средна за страната 1,564 €/л 1,670 €/л 1,024 €/л 1,999 €/л
Средна за Slovenske Konjice 1,552 €/л 1,668 €/л 1,027 €/л 1,99 €/л