Fuelo


област Slovenske Konjice, Словения

в област Slovenske Konjice може да заредите в следните населени места:

Slovenske Konjice(6) Loče(1)

Гориво/Цена Бензин A95 Дизел Пропан Бутан Бензин A98 Метан
средна за страната 1,008 €/л 1,004 €/л 0,584 €/л 1,138 €/л 0,775 €/кг
Средна за Slovenske Konjice 1,015 €/л 1,007 €/л 0,583 €/л 1,13 €/л 0,777 €/кг