Fuelo


област Murska Sobota

в област Murska Sobota може да заредите в следните населени места:

Murska Sobota(8)

Гориво/Цена Бензин A95 Дизел Пропан Бутан Бензин A98
средна за страната 1,295 €/л 1,281 €/л 0,649 €/л 1,496 €/л
Средна за Murska Sobota 1,299 €/л 1,278 €/л 0,649 €/л 1,49 €/л