Fuelo


област Murska Sobota, Словения

в област Murska Sobota може да заредите в следните населени места:

Murska Sobota(8)

Гориво/Цена Бензин A95 Дизел Пропан Бутан Бензин A98
средна за страната 1,564 €/л 1,670 €/л 1,024 €/л 1,991 €/л
Средна за Murska Sobota 1,605 €/л 1,668 €/л 1,013 €/л 1,99 €/л