Fuelo


област Murska Sobota

в област Murska Sobota може да заредите в следните населени места:

Murska Sobota(8)

Гориво/Цена Бензин A95 Дизел Пропан Бутан Бензин A98
средна за страната 1,261 €/л 1,197 €/л 0,647 €/л 1,384 €/л
Средна за Murska Sobota 1,271 €/л 1,199 €/л 0,648 €/л 1,38 €/л