Fuelo


област Murska Sobota, Словения

в област Murska Sobota може да заредите в следните населени места:

Murska Sobota(8)

Гориво/Цена Бензин A95 Дизел Пропан Бутан Бензин A98
средна за страната 1,007 €/л 1,004 €/л 0,584 €/л 1,138 €/л
Средна за Murska Sobota 1,040 €/л 1,009 €/л 0,583 €/л 1,14 €/л