Fuelo


област Murska Sobota

в област Murska Sobota може да заредите в следните населени места:

Murska Sobota(8)

Гориво/Цена Бензин A95 Дизел Пропан Бутан Бензин A98
средна за страната 1,304 €/л 1,261 €/л 0,597 €/л 1,427 €/л
Средна за Murska Sobota 1,306 €/л 1,266 €/л 0,598 €/л 1,43 €/л