Fuelo


област Murska Sobota

в област Murska Sobota може да заредите в следните населени места:

Murska Sobota(8)

Гориво/Цена Бензин A95 Дизел Пропан Бутан Бензин A98
средна за страната 1,273 €/л 1,251 €/л 0,580 €/л 1,391 €/л
Средна за Murska Sobota 1,279 €/л 1,254 €/л 0,579 €/л 1,39 €/л