Fuelo


област Murska Sobota, Словения

в област Murska Sobota може да заредите в следните населени места:

Murska Sobota(8)

Гориво/Цена Бензин A95 Дизел Пропан Бутан Бензин A98
средна за страната 1,046 €/л 1,105 €/л 0,645 €/л 1,204 €/л
Средна за Murska Sobota 1,049 €/л 1,107 €/л 0,645 €/л 1,20 €/л