FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,70 лв. +0,01 2,65 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,26 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00
Армения 1,80 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Австрия eu 2,46 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Беларус 1,22 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
Белгия eu 2,80 лв. +0.00 3,15 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,14 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00
Хърватия eu 2,63 лв. +0.00 2,68 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Кипър eu 2,42 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00
Чехия eu 2,44 лв. +0.00 2,55 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Дания eu 3,17 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00
Египет 0,72 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
Естония eu 2,48 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 3,03 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00
Франция eu 2,88 лв. +0.00 2,90 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Грузия 1,28 лв. -0,01 1,25 лв. -0,01
Германия eu 3,07 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Гърция eu 3,13 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Унгария eu 2,29 лв. +0.00 2,57 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
Исландия 3,23 лв. +0.00 3,21 лв. +0.00
Ирландия eu 2,93 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Израел 3,08 лв. -0,01 3,87 лв. -0,01 1,58 лв. +0.00
Италия eu 3,25 лв. +0.00 3,09 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Йордания 2,30 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,37 лв. +0.00 0,62 лв. +0.00
Латвия eu 2,52 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Ливан 3,00 лв. -0,02 2,34 лв. -0,01 1,71 лв. -0,01
Либия 0,25 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,20 лв. +0.00 2,20 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Люксембург eu 2,31 лв. -0,04 2,25 лв. +0.00 1,01 лв. -0,02
Македония 2,00 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,66 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Молдова 1,77 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Черна гора 2,70 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 1,99 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00
Холандия eu 3,27 лв. -0,01 2,87 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Норвегия 3,35 лв. -0,02 3,30 лв. -0,02 1,62 лв. -0,01
Полша eu 2,21 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Португалия eu 3,09 лв. +0.00 2,88 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Румъния eu 2,47 лв. +0.00 2,57 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Русия 1,19 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,41 лв. +0.00 0,34 лв. +0.00
Сърбия 2,53 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,35 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
Словения eu 2,64 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,52 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Швеция eu 2,82 лв. -0,01 3,08 лв. -0,01 1,71 лв. -0,01
Швейцария 2,72 лв. +0,01 2,96 лв. +0,01 1,46 лв. +0.00
Тунис 0,92 лв. +0.00 0,69 лв. +0.00
Турция 2,12 лв. -0,01 2,06 лв. -0,01 0,52 лв. +0.00
САЩ 1,17 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Украйна 1,84 лв. -0,01 1,68 лв. -0,01 0,83 лв. -0,01
Великобритания eu 2,72 лв. +0.00 2,94 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ