FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,67 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Алжир 0,32 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,37 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00
Армения 1,79 лв. +0,01 1,69 лв. +0,01
Австрия eu 2,40 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Беларус 1,16 лв. +0,01 1,16 лв. +0,01 0,64 лв. +0.00
Белгия eu 2,94 лв. +0.00 2,97 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,26 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Хърватия eu 2,47 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Кипър eu 2,42 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00
Чехия eu 2,38 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Дания eu 3,33 лв. +0.00 2,88 лв. +0.00
Египет 0,71 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
Естония eu 2,62 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 3,10 лв. +0.00 2,80 лв. +0.00
Франция eu 3,01 лв. +0.00 2,85 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Грузия 1,37 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Германия eu 2,91 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Гърция eu 3,24 лв. +0.00 2,83 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,40 лв. +0,01 2,45 лв. +0,01 1,36 лв. +0.00
Исландия 3,60 лв. +0.00 3,48 лв. +0.00
Ирландия eu 2,85 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Израел 3,10 лв. +0,01 3,72 лв. +0,01 1,50 лв. +0.00
Италия eu 3,27 лв. +0.00 3,02 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Йордания 2,27 лв. +0,01 1,31 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,36 лв. +0.00 0,61 лв. +0.00
Латвия eu 2,54 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Ливан 3,15 лв. +0,02 2,20 лв. +0,01 1,75 лв. +0,01
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,02 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Люксембург eu 2,43 лв. +0.00 2,16 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Македония 2,01 лв. +0,01 1,57 лв. +0,01 0,88 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,80 лв. +0,01 1,60 лв. +0,01 1,07 лв. +0.00
Черна гора 2,41 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 2,02 лв. +0.00 1,77 лв. +0.00
Холандия eu 3,41 лв. +0.00 2,79 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00
Норвегия 3,40 лв. +0.00 3,19 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Полша eu 2,25 лв. +0,01 2,23 лв. +0,01 0,99 лв. +0.00
Португалия eu 3,23 лв. +0.00 2,81 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Румъния eu 2,31 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
Русия 1,21 лв. +0,01 1,17 лв. +0,01 0,59 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,41 лв. +0.00 0,34 лв. +0.00
Сърбия 2,37 лв. +0,02 2,49 лв. +0,02 1,27 лв. +0,01
Словакия eu 2,29 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
Словения eu 2,46 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,57 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Швеция eu 2,49 лв. +0.00 2,45 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Швейцария 2,64 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00
Тунис 1,00 лв. +0.00 0,74 лв. +0.00
Турция 1,95 лв. +0.00 1,77 лв. +0.00 0,56 лв. +0.00
САЩ 1,24 лв. +0,01 1,37 лв. +0,01
Украйна 1,90 лв. +0,01 1,74 лв. +0,01 0,86 лв. +0.00
Великобритания eu 2,79 лв. +0.00 2,87 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ