FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,81 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Андора 2,54 лв. +0,01 2,24 лв. +0,01
Армения 1,69 лв. +0,01 1,62 лв. +0.00 0,77 лв. +0.00
Австрия eu 2,73 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,45 лв. +0,01 1,45 лв. +0,01 0,81 лв. +0,01
Белгия eu 3,31 лв. +0.00 3,34 лв. +0,01 1,60 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,37 лв. +0,01 2,34 лв. +0,01 1,38 лв. +0,01
България eu 2,39 лв. +0.00 2,41 лв. +0,01 1,33 лв. +0.00
Хърватия eu 2,84 лв. +0,01 2,86 лв. +0.00 1,56 лв. +0,01
Кипър eu 2,62 лв. +0.00 2,76 лв. +0,01
Чехия eu 2,74 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,24 лв. +0,01
Дания eu 3,45 лв. +0,01 3,08 лв. +0.00
Естония eu 3,02 лв. +0,01 2,61 лв. +0,01 1,50 лв. +0,01
Финландия eu 3,53 лв. +0.00 3,20 лв. +0.00
Франция eu 3,25 лв. +0.00 3,08 лв. +0,01 1,76 лв. +0,01
Грузия 1,68 лв. +0.00 1,58 лв. +0,01 1,10 лв. +0.00
Германия eu 3,31 лв. +0,01 3,06 лв. +0,01 1,75 лв. +0.00
Гърция eu 3,45 лв. +0,01 2,95 лв. +0,01 1,93 лв. +0.00
Унгария eu 2,66 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00
Исландия 3,27 лв. +0,01 3,12 лв. +0,01
Ирландия eu 3,10 лв. +0.00 2,92 лв. +0,01 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,45 лв. +0,01 3,18 лв. +0,01 1,54 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,90 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Литва eu 2,75 лв. +0,05 2,58 лв. +0,04 1,47 лв. +0.00
Люксембург eu 2,89 лв. +0,01 2,73 лв. +0,01 1,55 лв. +0.00
Северна Македония 2,43 лв. +0,01 2,17 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,37 лв. +0,01
Молдова 2,08 лв. +0.00 1,80 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Черна гора 2,80 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,90 лв. +0.00 3,22 лв. +0,01 1,96 лв. +0,01
Норвегия 3,59 лв. +0.00 3,37 лв. +0,01 1,65 лв. -0,01
Полша eu 2,51 лв. +0.00 2,52 лв. +0,01 1,34 лв. +0,01
Португалия eu 3,47 лв. +0.00 3,14 лв. +0.00 1,61 лв. +0.00
Румъния eu 2,44 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Русия 1,22 лв. +0,01 1,20 лв. +0.00 0,71 лв. +0.00
Сърбия 2,75 лв. +0.00 2,84 лв. +0,01 1,60 лв. +0,01
Словакия eu 2,91 лв. +0.00 2,68 лв. +0,01 1,41 лв. +0.00
Словения eu 2,63 лв. +0,02 2,86 лв. +0,02 1,64 лв. +0.00
Испания eu 2,92 лв. +0.00 2,68 лв. +0,01 1,59 лв. +0.00
Швеция eu 3,48 лв. +0,03 3,77 лв. +0,02 2,52 лв. +0,01
Швейцария 3,19 лв. +0.00 3,27 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Турция 1,43 лв. +0,02 1,45 лв. -0,01 1,06 лв. -0,02
САЩ 1,48 лв. +0,01 1,64 лв. +0,01
Украйна 1,99 лв. +0,01 1,91 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00
Великобритания eu 3,24 лв. +0,02 3,33 лв. +0,03 1,55 лв. +0.00