FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,62 лв. -0,01 3,60 лв. -0,01 1,14 лв. +0.00
Андора 3,07 лв. -0,01 2,99 лв. -0,01
Армения 2,56 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 0,76 лв. +0.00
Австрия eu 3,35 лв. -0,02 3,51 лв. -0,01 2,46 лв. +0.00
Беларус 1,53 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00 0,80 лв. +0,01
Белгия eu 3,64 лв. -0,06 3,89 лв. -0,01 1,41 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,85 лв. -0,02 2,90 лв. +0,02 1,22 лв. +0.00
България eu 2,88 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Хърватия eu 3,18 лв. +0,04 3,25 лв. +0,09 1,76 лв. +0.00
Кипър eu 3,15 лв. +0.00 3,35 лв. +0,01
Чехия eu 3,21 лв. +0,01 3,18 лв. +0,05 1,20 лв. +0.00
Дания eu 3,91 лв. -0,03 3,70 лв. -0,02
Естония eu 3,55 лв. +0.00 3,35 лв. +0,01 1,32 лв. -0,01
Финландия eu 3,90 лв. -0,03 3,94 лв. +0,03
Франция eu 3,83 лв. -0,01 3,80 лв. -0,01 1,94 лв. -0,01
Грузия 2,22 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Германия eu 3,72 лв. -0,04 3,60 лв. -0,02 2,01 лв. -0,01
Гърция eu 3,99 лв. -0,01 3,63 лв. +0.00 1,79 лв. +0,01
Унгария eu 3,29 лв. -0,05 3,41 лв. -0,04 1,57 лв. -0,03
Исландия 4,19 лв. +0,01 4,18 лв. +0,02
Ирландия eu 3,56 лв. +0,01 3,53 лв. +0,01 1,72 лв. +0.00
Италия eu 3,90 лв. -0,02 3,79 лв. -0,01 1,39 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,34 лв. -0,01 3,33 лв. +0,01 1,34 лв. -0,01
Литва eu 3,18 лв. +0.00 3,13 лв. -0,01 1,13 лв. +0.00
Люксембург eu 3,26 лв. -0,04 3,31 лв. -0,01 1,43 лв. -0,01
Северна Македония 2,69 лв. +0.00 2,68 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. -0,01 2,36 лв. -0,01
Молдова 2,72 лв. +0,01 2,51 лв. +0,04 1,40 лв. -0,01
Черна гора 3,31 лв. +0.00 3,23 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,31 лв. -0,02 3,95 лв. -0,03 1,80 лв. -0,01
Норвегия 4,00 лв. -0,04 3,84 лв. -0,05 2,41 лв. +0.00
Полша eu 2,58 лв. -0,06 2,56 лв. -0,05 1,22 лв. +0,01
Португалия eu 3,68 лв. -0,02 3,58 лв. -0,03 1,71 лв. -0,02
Румъния eu 2,88 лв. +0.00 3,02 лв. +0,01 1,29 лв. +0.00
Русия 1,07 лв. +0,01 1,22 лв. +0,02 0,54 лв. +0.00
Сърбия 3,20 лв. -0,01 3,52 лв. -0,01 1,55 лв. +0.00
Словакия eu 3,37 лв. +0,01 3,33 лв. +0,03 1,36 лв. +0.00
Словения eu 3,06 лв. +0,02 3,19 лв. +0,05 1,67 лв. -0,01
Испания eu 3,41 лв. -0,01 3,27 лв. -0,01 1,83 лв. -0,01
Швеция eu 3,53 лв. +0,01 4,29 лв. +0,01 2,27 лв. +0,04
Швейцария 3,90 лв. -0,03 4,19 лв. -0,04 2,14 лв. +0,05
Турция 2,60 лв. -0,01 2,71 лв. +0.00 1,19 лв. -0,01
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,78 лв. +0,02 2,78 лв. +0,01 1,29 лв. +0,01
Великобритания eu 3,50 лв. -0,01 3,59 лв. -0,01 1,76 лв. -0,01