FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,55 лв. +0.00 3,55 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Андора 2,80 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00
Армения 2,50 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 0,57 лв. +0.00
Австрия eu 3,11 лв. +0.00 3,06 лв. +0.00 2,19 лв. +0.00
Беларус 1,36 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00 0,70 лв. +0.00
Белгия eu 3,32 лв. +0.00 3,38 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,67 лв. +0.00 2,55 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
България eu 2,64 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Хърватия eu 2,96 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Кипър eu 2,95 лв. +0.00 3,01 лв. +0.00
Чехия eu 3,07 лв. +0.00 2,97 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Дания eu 3,85 лв. +0.00 3,42 лв. -0,01
Естония eu 3,43 лв. +0.00 3,03 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Финландия eu 3,53 лв. +0.00 3,33 лв. +0.00
Франция eu 3,58 лв. +0.00 3,32 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00
Грузия 2,13 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
Германия eu 3,54 лв. +0.00 3,24 лв. +0.00 2,05 лв. +0.00
Гърция eu 3,68 лв. +0.00 3,17 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Унгария eu 2,95 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00
Исландия 3,99 лв. +0.00 4,03 лв. +0.00
Ирландия eu 3,49 лв. +0.00 3,31 лв. +0.00 1,88 лв. +0.00
Италия eu 3,62 лв. -0,01 3,33 лв. -0,01 1,39 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,23 лв. +0.00 3,05 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Литва eu 2,92 лв. +0.00 2,75 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Люксембург eu 3,06 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Северна Македония 2,56 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 2,49 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Черна гора 3,01 лв. +0.00 2,76 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,09 лв. +0.00 3,50 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Норвегия 3,78 лв. +0.00 3,42 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Полша eu 2,94 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Португалия eu 3,39 лв. +0.00 3,09 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Румъния eu 2,71 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Русия 1,14 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00 0,58 лв. +0.00
Сърбия 3,16 лв. +0.00 3,33 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Словакия eu 3,12 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Словения eu 2,86 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,63 лв. +0.00
Испания eu 3,15 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00 1,85 лв. +0.00
Швеция eu 3,17 лв. +0.00 3,13 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00
Швейцария 3,82 лв. +0.00 3,92 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00
Турция 2,25 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,59 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Великобритания eu 3,41 лв. +0.00 3,58 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00