FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,96 лв. +0.00 3,33 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Андора 2,88 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00
Армения 2,05 лв. +0.00 1,92 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Австрия eu 3,11 лв. +0.00 3,44 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00
Беларус 1,72 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00 0,92 лв. +0.00
Белгия eu 3,60 лв. +0.00 3,58 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,65 лв. +0.00 2,94 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
България eu 2,62 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00
Хърватия eu 2,72 лв. +0.00 3,02 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00
Кипър eu 2,67 лв. +0.00 3,07 лв. +0.00
Чехия eu 2,98 лв. +0.00 3,03 лв. +0.00 1,43 лв. +0,01
Дания eu 3,94 лв. +0.00 3,84 лв. +0.00
Естония eu 3,50 лв. +0.00 3,56 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Финландия eu 3,76 лв. -0,02 4,04 лв. -0,04
Франция eu 3,74 лв. +0.00 3,79 лв. +0.00 1,93 лв. +0.00
Грузия 2,11 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Германия eu 3,61 лв. +0,01 3,72 лв. +0,02 2,11 лв. +0.00
Гърция eu 3,72 лв. +0.00 3,54 лв. +0.00 1,93 лв. +0.00
Унгария eu 3,14 лв. +0.00 3,45 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Исландия 3,95 лв. +0.00 4,09 лв. +0.00
Ирландия eu 3,09 лв. +0.00 3,29 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,66 лв. +0.00 3,74 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,21 лв. +0.00 3,42 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00
Литва eu 2,97 лв. +0.00 3,31 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Люксембург eu 3,05 лв. +0.00 3,23 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Северна Македония 2,59 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Молдова 2,36 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00
Черна гора 2,76 лв. +0.00 2,97 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,74 лв. +0.00 3,66 лв. +0.00 1,77 лв. +0.00
Норвегия 4,16 лв. +0.00 4,08 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00
Полша eu 2,72 лв. +0,01 3,15 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Португалия eu 3,38 лв. -0,01 3,26 лв. -0,01 1,69 лв. -0,01
Румъния eu 2,61 лв. +0.00 3,07 лв. +0.00 1,48 лв. +0.00
Русия 1,34 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00 0,53 лв. +0.00
Сърбия 2,85 лв. +0.00 3,36 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Словакия eu 3,03 лв. +0.00 3,15 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Словения eu 2,52 лв. +0.00 2,90 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00
Испания eu 3,23 лв. +0.00 3,31 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00
Швеция eu 3,59 лв. +0.00 4,31 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00
Швейцария 3,52 лв. +0.00 3,98 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00
Турция 1,98 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,38 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Великобритания eu 3,32 лв. +0.00 3,97 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00