FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,66 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Алжир 0,32 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,41 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00
Армения 1,76 лв. -0,01 1,65 лв. -0,01
Австрия eu 2,47 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Беларус 1,13 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Белгия eu 2,99 лв. +0.00 3,08 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,70 лв. -0,01 1,55 лв. -0,01 0,86 лв. +0.00
България eu 2,27 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Хърватия eu 2,78 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Кипър eu 2,42 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00
Чехия eu 2,44 лв. -0,01 2,44 лв. -0,01 1,10 лв. +0.00
Дания eu 3,33 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00
Египет 0,70 лв. -0,01 0,51 лв. +0.00
Естония eu 2,66 лв. +0.00 2,58 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 3,05 лв. +0.00 2,74 лв. +0,02
Франция eu 3,04 лв. -0,01 2,91 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Грузия 1,33 лв. +0,05 1,30 лв. +0,05
Германия eu 2,97 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Гърция eu 3,26 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,42 лв. -0,02 2,50 лв. -0,02 1,44 лв. +0.00
Исландия 3,52 лв. -0,03 3,41 лв. -0,03
Ирландия eu 2,85 лв. -0,08 2,66 лв. -0,08 1,37 лв. +0.00
Израел 3,16 лв. -0,02 3,84 лв. -0,02 1,56 лв. -0,01
Италия eu 3,27 лв. -0,01 3,03 лв. -0,02 1,29 лв. +0.00
Йордания 2,24 лв. -0,02 1,29 лв. -0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,36 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Латвия eu 2,56 лв. +0.00 2,40 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Ливан 3,10 лв. +0.00 2,23 лв. +0,01 1,79 лв. +0,01
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,36 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Люксембург eu 2,50 лв. +0.00 2,21 лв. -0,02 1,16 лв. +0.00
Македония 2,00 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,66 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Молдова 1,75 лв. -0,02 1,56 лв. -0,02 1,04 лв. -0,01
Черна гора 2,70 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 2,04 лв. -0,01 1,78 лв. +0.00
Холандия eu 3,49 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,79 лв. +0.00
Норвегия 3,46 лв. -0,01 3,25 лв. -0,01 1,64 лв. -0,01
Полша eu 2,28 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Португалия eu 3,24 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Румъния eu 2,42 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Русия 1,14 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00 0,64 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,40 лв. +0.00 0,33 лв. +0.00
Сърбия 2,54 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,29 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
Словения eu 2,64 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,60 лв. -0,01 2,46 лв. -0,01 1,36 лв. -0,01
Швеция eu 3,04 лв. +0,02 3,08 лв. +0,02 1,70 лв. +0,01
Швейцария 2,77 лв. +0.00 2,82 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Тунис 0,94 лв. +0.00 0,70 лв. +0.00
Турция 1,48 лв. -0,01 1,35 лв. -0,01 0,43 лв. +0.00
САЩ 1,22 лв. -0,01 1,36 лв. -0,01
Украйна 1,76 лв. -0,01 1,61 лв. -0,01 0,80 лв. -0,01
Великобритания eu 2,87 лв. -0,01 2,93 лв. +0.00 1,40 лв. +0,02

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ