Fuelo


province Velenje

in province Velenje you can refuel in the following settlements:

Velenje(7)

Fuel/Price Unleaded 95 Diesel LPG Unleaded 98 CNG
average price for the country 1,295 €/l 1,261 €/l 0,597 €/l 1,419 €/l 0,968 €/kg
Average for Velenje 1,293 €/l 1,258 €/l 0,598 €/l 1,41 €/l 0,980 €/kg