Fuelo


province Jezersko

in province Jezersko you can refuel in the following settlements:

Zgornje Jezersko(1)

Fuel/Price Unleaded 95 Diesel
average price for the country 1,301 €/l 1,243 €/l
Average for Jezersko 1,292 €/l 1,237 €/l
NameCityAddressFuels
Petrol Petrol BS Zgornje Jezersko Zgornje Jezersko Zgornje Jezersko 65a A95 DSL